Home Events Book now

09 September 2022 (Friday) ANJUNABEATS WORLDWIDE 10 TOUR

Personal data

Please fill-in your personal details. These data will stay private and will be used only to process your reservation. Fields marked * must be filled.

Club zones

You can buy a maximum of 6 tickets per one order
Club zone Price Quantity Amount
Basic
390,00 CZK 0,00 CZK
VIP
690,00 CZK 0,00 CZK
Reservation total 0,00 CZK

Cancelation Conditions

Cancellation is not possible!

Payment options

Select

Security code


Terms & Conditions

Předmět obchodních podmínek

Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kulturní, případně jiné akce v klubu Epic – Praha, prostřednictvím internetového obchodu tickets.epicprague.com provozovaného společností Epic Praha s.r.o. (dále jen provozovatel) a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají. Obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2017.

 

Prodej vstupenek

Prodej vstupenek je realizovaný prostřednictvím internetového obchodu tickets.epicprague.com, který nabízí vstupenky výhradně formou tzv. E-Ticketu. E-ticket je vstupenka, která má elektronickou podobu. Její platnost se ověřuje prostřednictvím unikátního kódu, kterým se majitel vstupenky identifikuje při vstupu na danou akci. Vstupenka neumožňuje vstup na akci, slouži výhradně na obdržení tzv. vstupního náramku, který obdrží majitel platnej vstupenky při vstupu na akci.

 

Vstupní náramek

Na základě platného kódu vstupenky obdrží majitel vstupenky tzv. vstupní náramek, který mu umožní vstup na akci. Vstupní náramek je nepřenosný, platný výhradně na jednu akci a umožňuje vstup pouze jedné osobě.

 

Ceny a poplatky

Cena vstupenky se uvádí v Kč včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty. Cena vstupenky uvedená při online prodeji je konečná. O aktuálních cenách vstupenek rozhoduje provozovatel.

 

Platba

Vstupenky je možné zaplatit:

 • Kartou online - kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Je možné použít karty vydané jakoukoliv bankovní institucí.
 • PayPal
 • Bankovním převodem (dostupné pro nákup vstupenky s předstihem minimálně 10 dnů)

 

Doručení vstupenky

Vstupenka má formu tzv. E-ticketu. Její doručení probíhá výhradně elektronickou formou a to následujícimi způsoby:

 • Elektronickou poštou na adresu, kterou zákazník vyplnil během rezervace. V případě zakoupení 2 a více vstupenek, umožňuje systém odeslání jednotlivých vstupenek na různé emailové adresy. Táto forma doručení je povinná.
 • SMS – na telefonní čislo které zákazník zadal během rezervace bude odeslán URL odkaz, který zobrazí vstupenku na zařízeních Smartphone. V případě zakoupení 2 a více vstupenek, umožňuje systém odeslání jednotlivých vstupenek na různá telefonní čísla. Táto forma doručení je volitelná.

 

Provozovatel

Provozovatelem tohoto e-obchodu a současně stranou označenou jako prodavajíci a současne pořadatelem podujetí v klubu Epic Praha je:

EPIC Praha s.r.o.
Revoluční 1003/3,
110 00 Praha 1
Česká republika

Společnost zapsaná v obchodním rejtříku vedeného Městským soudem v Praze pod spis. zn. oddíl C, vložka 239099.
IČ: 03858332
DIČ: CZ03858332
Email: info@epicprague.com
 

 

Reklamační řád

 • Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není u konkrétní akce uvedeno jinak.
 • V případě, že konkrétní akce podléhá individuálním storno podmínkám, které umožňují vrácení vstupného, bude v případě splnění těchto podmínek majiteli vstupenky vstupné vráceno, avšak jeho výška bude ponížená o transakční poplatek. Výška transakčního poplatku závisí od způsobu platby, který si zákazník zvolil při zakúpení vstupenky. Vrácení vstupného je možné výhradně prostřednictvím bankovního převodu (zákazník musí poskytnout bankovní údaje).
 • Zakoupena vstupenka (E-ticket) sa nevyměňuje za vstupenku na jinou akci.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za vstupenky zakoupené mimo internetový obchod tickets.epicprague.com. Vstupné za takto zakoupenou vstupenku nebude ze strany provozovatele vráceno.
 • V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení akce, bude zákazník, který provozovateli poskytl svůj kontakt (email, telefon), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměný o tom, že akce je zrušená. Provozovatel nenese vůči zákazníkovi žádnou zodpovědnost v případě, kdy nebude možné zákazníka prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout.
 • V případě zrušení akce ze strany pořadatele, bude Provozovatel vracet vstupné výhradně do výšky zakoupené vstupenky a to následujícími způsoby:
 • Bankovní převod (zákazník musí poskytnout bankovní ůdaje)
 • V pokladne klubu Epic Praha (během provozní doby klubu)

Privacy policy

Účinnost od 25. 5. 2018

Správce osobních údajů

Jsme společnost EPIC Praha s.r.o., se sídlem Revoluční 1003/3, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03858332, zapsaná v obchodním rejtříku vedeného Městským soudem v Praze pod spis. zn. oddíl C, vložka 239099., a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Co shromažďujeme?

Společnost EPIC Praha s.r.o. v rámci svého e-shopu tickets.epicprague.com shromažďuje pouze 5 osobních údajů. Povinnými údaji jsou jméno, příjmení a e-mail. Volitelným údajem je mobilní telefon. Poslední údaj je veřejná IP adresa, ze které byl nákup realizován.

K čemu tyto údaje používáme?

Potřebujeme znát jméno a příjmení abychom Vám mohli vystavit účet za Váš nákup. Dále e-mailovou adresu abychom Vám mohli doručit elektronickou vstupenku, případně mobilní telefon jako volitelný údaj pro doručení vstupného QR kódu formou SMS. Bez těchto základních údajů bychom Vám nebyly schopni prodat ani doručit vstupenku na žádnou akci. Taky se může dojít ke zrušení akce a je pro nás důležité, aby jste o tom byly co nejdríve informováni. Epic nikdy neposkytuje ůdaje třetím stranám a také nevyužíva tyto údaje pro zasílaní marketingových nebo informačních zpráv. Epic taky neumožňuje vytváření uživatelských účtů na stránkách e-shopu tickets.epicprague.com. IP adresu kazdého nakupu zaznamenávame pouze pro Vaši ochranu. Může se totiž stát, ze Vasi platební kartu někdo zneužije a následně provede nákup na našem e-shopu. Abychom mohli takové akce eliminovat, musíme být schopni zablokovat přístup na náš e-shop z IP adres, ze kterých došlo k zneužití.

Cookies

Cookies používáme jen k zajištění služeb e-shopu, nijak je nezkoumáme. V souladu se směrnicemi EU Vás proto na našich stránkách nemusíme obtěžovat požadavkem na souhlas s jejich využíváním.

Jak se staráme o bezpečnost vašich osobních údajů?

Bezpečnost vašich osobních údajů je naší prioritou. Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Epic disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat?

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Veškeré údaje získané v rámci nákupu vstupenky jsou obvykle zpracovávany po dobu platnosti akce, na kterou byla vstupenka zakoupena. Dle zákona jsme dále povinni ukládat Vaše informace po dobu 10 let od skončení roku, v němž byl nákup uskutečněn.

Právo na výmaz osobních údajů

Vaše osobní údaje mažeme automaticky neprodleně poté, co jsme ztratili oprávnění k jejich zpracování (např. uplynula zákonná archivační doba 10 let od uskutečnění nákupu). O jejich mazání se tedy nemusíte starat. Přesto můžete uplatnit právo na výmaz a kontaktovat nás v této veci prostředníctvím e-mailové adresy: info@epicprague.com