VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Předmět obchodních podmínek

Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kulturní, případně jiné akce v klubu Epic – Praha, prostřednictvím internetového obchodu tickets.epicprague.com provozovaného společností Epic Praha s.r.o. (dále jen provozovatel) a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají. Obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2017.

 

Prodej vstupenek

Prodej vstupenek je realizovaný prostřednictvím internetového obchodu tickets.epicprague.com, který nabízí vstupenky výhradně formou tzv. E-Ticketu. E-ticket je vstupenka, která má elektronickou podobu. Její platnost se ověřuje prostřednictvím unikátního kódu, kterým se majitel vstupenky identifikuje při vstupu na danou akci. Vstupenka neumožňuje vstup na akci, slouži výhradně na obdržení tzv. vstupního náramku, který obdrží majitel platnej vstupenky při vstupu na akci.

 

Vstupní náramek

Na základě platného kódu vstupenky obdrží majitel vstupenky tzv. vstupní náramek, který mu umožní vstup na akci. Vstupní náramek je nepřenosný, platný výhradně na jednu akci a umožňuje vstup pouze jedné osobě.

 

Ceny a poplatky

Cena vstupenky se uvádí v Kč včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty. Cena vstupenky uvedená při online prodeji je konečná. O aktuálních cenách vstupenek rozhoduje provozovatel.

 

Platba

Vstupenky je možné zaplatit:

 • Kartou online - kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Je možné použít karty vydané jakoukoliv bankovní institucí.
 • PayPal
 • Bankovním převodem (dostupné pro nákup vstupenky s předstihem minimálně 10 dnů)

 

Doručení vstupenky

Vstupenka má formu tzv. E-ticketu. Její doručení probíhá výhradně elektronickou formou a to následujícimi způsoby:

 • Elektronickou poštou na adresu, kterou zákazník vyplnil během rezervace. V případě zakoupení 2 a více vstupenek, umožňuje systém odeslání jednotlivých vstupenek na různé emailové adresy. Táto forma doručení je povinná.
 • SMS – na telefonní čislo které zákazník zadal během rezervace bude odeslán URL odkaz, který zobrazí vstupenku na zařízeních Smartphone. V případě zakoupení 2 a více vstupenek, umožňuje systém odeslání jednotlivých vstupenek na různá telefonní čísla. Táto forma doručení je volitelná.

 

Provozovatel

Provozovatelem tohoto e-obchodu a současně stranou označenou jako prodavajíci a současne pořadatelem podujetí v klubu Epic Praha je:

EPIC Praha s.r.o.
Revoluční 1003/3,
110 00 Praha 1
Česká republika

Společnost zapsaná v obchodním rejtříku vedeného Městským soudem v Praze pod spis. zn. oddíl C, vložka 239099.
IČ: 03858332
DIČ: CZ03858332
Email: info@epicprague.com
 

 

Reklamační řád

 • Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není u konkrétní akce uvedeno jinak.
 • V případě, že konkrétní akce podléhá individuálním storno podmínkám, které umožňují vrácení vstupného, bude v případě splnění těchto podmínek majiteli vstupenky vstupné vráceno, avšak jeho výška bude ponížená o transakční poplatek. Výška transakčního poplatku závisí od způsobu platby, který si zákazník zvolil při zakúpení vstupenky. Vrácení vstupného je možné výhradně prostřednictvím bankovního převodu (zákazník musí poskytnout bankovní údaje).
 • Zakoupena vstupenka (E-ticket) sa nevyměňuje za vstupenku na jinou akci.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za vstupenky zakoupené mimo internetový obchod tickets.epicprague.com. Vstupné za takto zakoupenou vstupenku nebude ze strany provozovatele vráceno.
 • V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení akce, bude zákazník, který provozovateli poskytl svůj kontakt (email, telefon), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměný o tom, že akce je zrušená. Provozovatel nenese vůči zákazníkovi žádnou zodpovědnost v případě, kdy nebude možné zákazníka prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout.
 • V případě zrušení akce ze strany pořadatele, bude Provozovatel vracet vstupné výhradně do výšky zakoupené vstupenky a to následujícími způsoby:
 • Bankovní převod (zákazník musí poskytnout bankovní ůdaje)
 • V pokladne klubu Epic Praha (během provozní doby klubu)