OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účinnost od 25. 5. 2018

Správce osobních údajů

Jsme společnost EPIC Praha s.r.o., se sídlem Revoluční 1003/3, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03858332, zapsaná v obchodním rejtříku vedeného Městským soudem v Praze pod spis. zn. oddíl C, vložka 239099., a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Co shromažďujeme?

Společnost EPIC Praha s.r.o. v rámci svého e-shopu tickets.epicprague.com shromažďuje pouze 5 osobních údajů. Povinnými údaji jsou jméno, příjmení a e-mail. Volitelným údajem je mobilní telefon. Poslední údaj je veřejná IP adresa, ze které byl nákup realizován.

K čemu tyto údaje používáme?

Potřebujeme znát jméno a příjmení abychom Vám mohli vystavit účet za Váš nákup. Dále e-mailovou adresu abychom Vám mohli doručit elektronickou vstupenku, případně mobilní telefon jako volitelný údaj pro doručení vstupného QR kódu formou SMS. Bez těchto základních údajů bychom Vám nebyly schopni prodat ani doručit vstupenku na žádnou akci. Taky se může dojít ke zrušení akce a je pro nás důležité, aby jste o tom byly co nejdríve informováni. Epic nikdy neposkytuje ůdaje třetím stranám a také nevyužíva tyto údaje pro zasílaní marketingových nebo informačních zpráv. Epic taky neumožňuje vytváření uživatelských účtů na stránkách e-shopu tickets.epicprague.com. IP adresu kazdého nakupu zaznamenávame pouze pro Vaši ochranu. Může se totiž stát, ze Vasi platební kartu někdo zneužije a následně provede nákup na našem e-shopu. Abychom mohli takové akce eliminovat, musíme být schopni zablokovat přístup na náš e-shop z IP adres, ze kterých došlo k zneužití.

Cookies

Cookies používáme jen k zajištění služeb e-shopu, nijak je nezkoumáme. V souladu se směrnicemi EU Vás proto na našich stránkách nemusíme obtěžovat požadavkem na souhlas s jejich využíváním.

Jak se staráme o bezpečnost vašich osobních údajů?

Bezpečnost vašich osobních údajů je naší prioritou. Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Epic disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat?

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Veškeré údaje získané v rámci nákupu vstupenky jsou obvykle zpracovávany po dobu platnosti akce, na kterou byla vstupenka zakoupena. Dle zákona jsme dále povinni ukládat Vaše informace po dobu 10 let od skončení roku, v němž byl nákup uskutečněn.

Právo na výmaz osobních údajů

Vaše osobní údaje mažeme automaticky neprodleně poté, co jsme ztratili oprávnění k jejich zpracování (např. uplynula zákonná archivační doba 10 let od uskutečnění nákupu). O jejich mazání se tedy nemusíte starat. Přesto můžete uplatnit právo na výmaz a kontaktovat nás v této veci prostředníctvím e-mailové adresy: info@epicprague.com